CREATOR

Adachi Mayu/足立真優

SNS

玻璃

簡歷

1996      生於東京

2019      武蔵野美術大學工藝工業設計系 畢業

2021      富山玻璃造形研究所造形科 畢業

2021~2022 就職於神通玻璃製作所

2022      進入金澤卯辰山工藝工房

2023      第79屆金澤市工藝展 金澤市工藝協會會長獎勵獎

作品